menu

Kruhová dosazovací nádrž Manowar

Kruhová dosazovací nádrž Manowar

Až do nedávna, byla stále instalována stejná technologie stírání dna a hladiny kruhových dosazovacích s centrálním mostem, se stejnými opakujícími se problémy v podobě koroze a neustále potřeby údržby.

Systém Manowar řeší všechny problémy předchozích konstrukcí. Přestože funkce zůstala stejná, provedení je zcela odlišné. S využitím hnacího systému upevněného ke stěně nádrže odpadla potřeba centrálního mostu. Nad hladiny nádrže vystupují pouze dvě samonivelační lišty pro sběr plavoucích nečistot.

Evoluce dosazovacích nádrží:

Staré modely

 • Koroze.
 • Náročná údržba.
 • Problémy s kalem.
 • Problémy s drolením betonu.

Systém Manowar:

 • Se systémem samonivelačních list.
 • Snadné zastřešení nádrží pro eliminaci zápachu a vylepšení vzhledu
 • Možnost instalace lamelových modulů.

Princip fungování:

Chod z pohledu nad hladinou

Technické parametry Manowar:

Patentovaný hnací systém stabilní otáčení prstence díky trojici hnacích ozubených kol.
Otáčející prstenec je uložen na samostavitelných podpěrách.

Výhodu modelu Manowar:

 • Vlivem použití nerezové oceli a termoplastů odpadá riziko koroze.
 • Kompletní odstraňování kalu.
 • Bezúdržbový chod.
 • Možnost (dodatečné) instalace lamelových modulů pro zvýšení kapacity ČOV.
 • Unikátní samonivelační systém pro sběr kalu.

Chod z pohledu pod hladinou

 • Dlouhá životnost
 • Bez koroze
 • Bez údržby
 • Spohlivost
 • Úspora energie
 • Samonivelační lišty
 • Kompletní odstranění kalu

Informační brožura Manowar

Informační brožura ManowarStáhnout PDF

PDF velikost 800KB

Katalog TecnoConverting

Katalog TecnoConvertingStáhnout PDF

PDF velikost 9,8MB