menu

Blog Article

TecnoConverting Portugal finishes the substitution of the entire lamellar decantation in one of the most important WWTP in Portugal.

posted in Novinky by

TecnoConverting dokončil kompletní náhradu lamelové vestavby v dosazovacích nádržích v jedné z nejvýznamnějších čistíren odpadních vod v Portugalsku. Dosazovací nádrže mají délku 25 metrů a šíři 4,3 metrů. V úvodu prací musely být provedeny strukturální výpočty, aby bylo zajištěno, že stávající základní nosné prvky byly navrženy správně a nehrozí riziko jejich zborcení. Na základě těchto výpočtu došlo k úpravě a zesílení stávajících nosných prvků tak, aby mohlo dojít k bezpečné instalaci antiflotačního systému SAF, což byl jeden z problémů předchozí instalace (flotace způsobená hydraulickým tlakem).

Pro instalaci byl zvolen lamelový modul TecnoTec Lamella H80 (ideální pro primární dosazovací nádrže) s výškou 1500mm, díky jehož instalaci došlo k významnému kalové kapacity nádrží.

Společnost TecnoConverting Portugal tak dále pokračuje v posilování své pozice coby specialisty na lamelové vestavby pro usazovací nádrže a čiřiče pro soukromý i veřejný sektor.

16 Čvc, 19

 

 

related posts